Jaan Poska medali saajad

Jaan Poska mälestusfondi töid ja tegemisi ning koostööd isamaaliste ühendustega, sealhulgas Eesti Lipu Seltsiga, hinnati Tartu rahu 101. aastapäeval Jaan Poska medaliga ja tunnustuskirjaga.

Pildil: autasude vastuvõtjad Jüri Kraft, Jüri Trei ja Tunne Kelam koos EV presidendi ja välisministriga.