Tutvustus

KOLM PÜHA VÄRVI
(pühendus Eesti lipule)


Me rahvuslipul kaunid värvid reas
neid kanname kõik südames ja peas
nad saatnud on meid läbi pika aja

neil aastaid juba uhkelt üle saja

neist värvidest meil peegelduvad aated
möödunu ja tuleviku vaated
püüd õnneliku helge homse poole

me lipp on tunnistajaks Eesti loole

kolm värvi teavad vabaduse maitset
ning vajanud on Jumalikku kaitset
on pidulikke võidupäevi kiitnud
Eesti rahvast mures kokku liitnud

need värvid ajas trotsinud on torme
võtnud eri mõõtudega vorme
on juubeldanud vabaduse tuultel

mil rahval tuhat tänusõna huultel

soe sinine, sünk must ja hele valge
meil ikka toovad rõõmusära palge
lipp tänan sind, et kerkid koidu a'al

me paljunäinud lootusrikkal maal


Andre Tamm
Eesti Lipu Selts

Meie selts on 30. mail 2004. a. Tartu Ülikooli aulas asutatud mittetulundusühing, mille eesmärgiks on

a) seista Eesti lipu, vapi ja hümni säilitamise eest;
b) Eesti lipu, vapi ja hümni ajaloo tundmaõppimine, talletamine ja üllitamine;
c) Eesti lipu, vapi ja hümni kasutamise kultuuri edendamine;
d) Eesti lipu, vapi ja hümni tutvustamine ja propageerimine.

Oma eesmärkide saavutamiseks selts:

a) osaleb võimalust mööda õigusaktide koostamisel, mis puudutavad Eesti riiklikke sümboleid ja avaldab nende kohta arvamust;
b) korraldab selgitustööd Eesti elanike hulgas;
c) korraldab avalikke, sealhulgas ka tasulisi üritusi;
d) aitab võimalust mööda kaasa riiklike pühade ja tähtpäevade tähistamisel ning korraldamisel;
e) arendab suhteid samalaadsete mittetulundusühingutega;
f) teeb koostööd teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
g) võib vastu võtta toetust riigieelarvest ja sponsoritelt;
h) arendab seadustega lubatud majandustegevust;
i) teostab muid seadustega lubatud toiminguid.

Seltsi liikmeks saab astuda iga füüsiline või juriidiline isik, kes soovib kaasa aidata meie eesmärkide saavutamisele. Seltsi liikmeks vastuvõtmiseks esitab taotleja seltsi juhatusele kirjalikus vormis avalduse.

Tutvu ka:

Lipuvabrik
Riigikantselei
Eesti Lipp 125