EMTA-Tallinn ja Jõhvi

Eesti lipu Selts kinkis piduliku kandelipu Eesti Muusika ja Teatriakadeemiale tema 100. juubeliks. Rektor Ivari Ilja ja ELS esimees Jüri Trei. Eesti Lipu Seltsi loeng Ida-Virumaal, Jõhvis-KaRRu klubi liikmetele.