Stockholmi Eesti Maja tähistas 50 aastapäeva kolimisest Wallingatan ruumidesse

10. detsembril tähistas Stockholmi Eesti Maja 50 aastapäeva kolimisest Wallingatan ruumidesse. 1970. aastal osteti Wallingatan 32 ja 34 ning tegevusega alustati 1971.a. sügisel.

Mats Adamson, Stockholmi Eesti Maja juhatuse esimees, tervitas kohaletulnuid, tutvustas Eesti Maja juhatust ja andis lühiülevaate Eesti Maja tegevusest.

Mats Adamsoni sõnul on Eesti Maja ülesanne olla oma tegevuses avatud ja läbipaistev. Peaaegu iga kord pärast juhatuse koosolekuid saadetakse välja infokiri, mis annab ülevaate arutatust. E-maili saajate nimekirjas on umbes 400 inimest.

Stockholmi Eesti Maja 2020. ja 2021. aastakoosolekuid füüsilises vormis pandeemia tõttu ei toimunud. Hääletamine toimus kirja teel.

Loe edasi Eesti Päevalehest

https://eestipaevaleht.se/stockholmi-eesti-maja-tahistas-50-aastapaeva-kolimisest-wallingatan-ruumidesse/