Mälestustseremoonia K. Pätsi mälestussamba juures

K. Pätsi Muuseumi, Eesti Lipu Seltsi ,Tallinna Kesklinna Valitsuse, Eesti Muinsuskaitse Seltsi, Eesti Eruohvitseride Kogu jpt poolt korraldatud mälestustseremoonia 23. veebruar 2023.