Mälestuseks Järva-Peetrist

2021. aastal alguse saanud Järva valla kirikute päevade programmi raames korraldati mitmetes kirikutes jumalateenistusi, kontserte, loenguid ja näitusi tutvustamaks meie ajalugu. Järva – Peetri kirikus korraldati  7. juulil pidulik jumalateenistus, kus osalesid Eesti Üliõpilaste Seltsi, Eesti Lipu Seltsi, Järva vallavalitsuse ja kogukonna liikmed. Jumalateenistuse viisid läbi  EELK piiskop Ove Sander, koguduse diakon Jaanus Tammiste ja organist Anne Pindre. Konverents – seminariga tähistati Christoph Wilhelm Beermanni 160. ja Eesti lipu 140. juubelitähtpäeva. Kiriku aias toimus laulu ja puhkpilliorkestri helide saatel pidulik lipuheiskamine ja lipumasti ning infotahvlite pühitsemine. Sõna võtsid nii vallavalitsuse kui üliõpilasseltsi esindajad. Eesti Lipu Seltsi nimel kõneles Jüri Trei, kes tänas aastaid tagasi alustatud ühise koostöö eest ja autasustas tublimais ELS lipumärgiga.