Lipu selts soovitab Martin Lipu mälestusraamatut

Eesti lipu selts on toetanud Martin Lipu mälestusraamatu “Minu elumälestused” I ja II osa väljaandmist ning osales 28. oktoobril raamatu II osa esitlusel Nõo Püha Laurentsuse kirikus.

Avasõnad lausus Nõo koguduse õpetaja Mart Jaanson. Päevakohaste sõnavõttudega esinesid Tartu Ülikooli Eesti ajaloo dotsent Ago Pajuri, Eesti lipu seltsi esimees Jüri Trei, EV 100 juhtrühma esimees Toomas Kiho jpt. Muusikalise külje eest hoolitses Nõo kiriku meesansambel. Ahju kütsid peale kirikuteenri veel Toomas Kiho ja Jüri Trei.

Martin Lipp omab Eesti kultuuriloos silmapaistvat kohta, ta on Eesti lipulaulu sõnade ja arvukate luuletuste autor, Eesti genealoogia üks rajajaid.

Pikaaegne Nõo kirikuõpetaja Martin Lipp annab oma mälestustes ülevaate Eesti Vabariigi sünnist ja Vabadussõjast läbi oma isiklike mälestuste.

Raamat on varustatud rohke fotomatejaliga ning Ago Pajuri ja toimetuse liikmete kommentaaridega.

Koostajad on Mare Kanarbik, Mart Jaanson, Madis Kanarbik, Ago Pajuri.