Jaan Poska ja Tartu rahu

Eesti Lipu Seltsi ja mitmete Isamaaliste ühenduste liikmed koos Tallinna linnavalitsuse ja Jakob Westholmi Gümnaasiumi esindajatega süütasid mälestusküünlad Jaan Poska ja tema perekonnaliikmete haudadel.