Eesti Lipu Selts osales hommikusel lipuheiskamistseremoonial Toompeal ja Kaitsejõudude paraadil

Eesti Lipu Selts on juba aastaid osalenud iseseisvuspäevale pühendatud üritustel, on see siis lipuheiskamistseremooniatel Tallinnas, Pärnus, Sindis, Haapsalus või veel mitmetes Eestimaa linnades ja maakondades. Samuti oleme korraldanud ja osalenud iseseisvuspäeva eelsetel mälestustseremooniatel, meenutanud meie riigi loojaid ja süüdanud tänutäheks neile mälestusküünlad.

Tunnustustavalt tuleks rääkida noortest, kes osalesid Eesti Vabariigi 99. sünnipäevale pühendatud Kaitsejõudude paraadil, kus juba mitmeid aastaid on oma abikäe ulatanud ka Eesti Lipu Selts ja Eesti Meestelaulu Selts. Vabadussamba jalamil, pidulikus lipuspaleeris osalesid Eesti Lipu Seltsi üleskutsel Noorkotkaste, Kodutütarde, Gaidide ja Skautide esindused.

Esmakordselt osaleti 2012 aastal Tartus, kus noorte lipuspaleerile eraldati väljaspool perimeetrit oma ala.

2013. aastal Tallinnas olid isamaaliste noorteorganisatsioonide esindajad juba ametlikult lipuspaleeriga Vabadussõja võidusamba jalami treppidel koos Eesti Meestelaulu Seltsi kooridega. Sealt edasi on kõikidel paraadidel Eesti Lipu Seltsi üleskutsel teinud noorteorganisatsioonid oma parimatest esindajatest valiku lipuvalvesse. Ka käesoleval aastal oli noortel raske kõiki soovijaid paraadile lubada, sest neid on alati rohkem.

Huvitav on teada, et okupatsiooni eelses Eesti Vabariigis ei osalenud isamaalised noorteorganisatsioonid Kaitsejõudude paraadil. Tegin ettepaneku noortele ja Kaitsejõudude esindajatele, et osaleksime paraadil. Kuigi juriidiliselt on Noorkotkad ja Kodutütred lihtsalt Kaitseliidu allorganisatsioonid, siis Skaudid ja Gaidid seda ei ole ja selleks, et populariseerida isamaalisi noorteorganisatsioone – tuleb teha neljal organisatsioonil koostööd võrdsetel alustel. Pidulik lipuspaleer on positiivse kuvandiga ja noored ei vaja rividrilli.

Eelmisel aastal osalesid esmakordselt Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud Kaitsejõudude paraadi lipuvalves Tallinna viie kooli liputoimkonnad: Tallinna 21. kool, Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Jakob Westholmi Gümnaasium.

Tallinna 21. kool oli kahe lipuga, lisaks koolilipule, 2015 aastal 4. juunil Eesti Lipu Seltsi ja Riigikogu poolt tänutäheks kingitud piduliku riigilipuga. See lipp on koolide liputoimkondade rivis kõige väärikamal kohal – esimesel kohal.

20.veebruaril tähistas Tallinna 21. kooli liputoimkond oma 20. sünnipäeva. Tegemist on unikaalse kooli liputoimkonnaga, kuhu kuulumine on õpilastele auasi.

Käesoleval aastal osalesid lipuvalves Tallinnast ja Harjumaalt üle 120 noorkotka, kodutütre, skaudi ja gaidi. Kohal olid Tallinna viie kooli liputoimkonnad: Tallinna 21. kool, Tallinna Reaalkool, Gustav Adolfi Gümnaasium, Tallinna Inglise Kolledž ja Jakob Westholmi Gümnaasium. Lisaks nelja noorteorganisatsiooni liputoimkonnad: Noorkotkad, Kodutütred, Skaudid ja Gaidid.

Tarmo Kruusimäe, MTÜ Eesti Lipu Seltsi tegevjuht

Pildistanud: Fotomeisterpluss, Heidi Tooming, Triin Marleen Kruusimäe